به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، وقف یکی از موضوع‌هایی است که در دین اسلام از اهمیت بالایی برخوردار است و در فرهنگ ملت‌های مختلف سابقه‌ای طولانی دارد. از زمان نیاکان ما تاکنون، این سنت حسنه ارج و قرب فراوانی داشت است.

اگر وقف در خدمت علم، پژوهش و گسترش علم و فناوری باشد، می‌تواند به شکوفایی ایران و اسلام کمک کند و در راستای اهداف تشکیل تمدن نوین اسلامی قرار بگیرد. برای وقف آثار و برکات زیادی گفته شده و تجربه‌ای گرانبها برای پیشرفت کشور در همه عرصه‌هاست. در همین راستا با فرشته حشمتیان، مدیرکل امور خیرین و توسعه وقف دانشگاه آزاد اسلامی به گفتگو نشسته‌ایم که در ادامه می‌خوانید.

آنا: با توجه به اینکه اواخر ماه صفر به نام روز وقف نامگذاری شده است، اهمیت و جایگاه وقف را در برنامه‌های دانشگاه آزاد اسلامی توضیح دهید.

حشمتیان: تاريخچه وقف به پيش از ظهور اسلام باز می‌گردد. شواهد و قرائن نشان می‌دهد كه اين عنوان پيش از اسلام بين پيروان همه اديان در غرب و شرق متداول بوده و اداره معبدها، صومعه‌ها و آتشكده‌ها، زندگی اسقف‌ها، موبدان و كاهنان از منافع و درآمدهای موقوفات بوده و يكی از آموزش‌های باقی مانده از ميراث گذشته كه هنوز در بين جوامع اسلامی رايج بوده، موضوع «وقف» است.

اهل بیت (ع) بهترين الگو به‌عنوان متوليان وقف جامعه بشری هستند

«وقف اسلامی» در قالب جديد خود كه توأم با تنوع، پايداری، هدفمندی و آرمان‌گرايی دينی است توسط پيامبر گرامی اسلام پایه‌گذاری شده است و اهل بیت (ع) بهترين الگو و اسوه به‌عنوان واقفان و متوليان وقف جامعه بشری هستند. آنچه مسلم است اينكه وقف يک نهاد اسلامی برجسته بوده كه نقشی مهم و بزرگ در حمايت از تمدن اسلامی در طول تاريخ داشته است و موقوفات از نظر درآمد و بهره مستمری كه هميشه داشته‌اند از بهترين و پايدارترين منابع مالی و حمايت‌كننده برای انجام پژوهش‌ها و توسعه علم و دانش در جوامع اسلامی در طول تاريخ بوده‌اند.

به نظر می‌رسد در ميان جوامع موجود، جمهوری اسلامی ايران مناسب‌ترين شرايط و بستر برای حركت به جهت توسعه وقف به‌عنوان شالوده توسعه اقتصادی را داراست و اميد است با ياری خداوند و تلاش خيرين نيک‌انديش ترويج فرهنگ وقف و اقدامات ارزشمند واقفان توسعه يابد و موضوع مهم محور توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه شود.

انسان امروز با همه فرهنگ‌ها و بينش‌های گوناگون خويش، وقف و بنيادهای وقفی و خيريه را پديده‌ای سودمند و در مسير رشد و تعالی تمدن انسانی و توسعه همه‌جانبه جامعه حتی در مادی‌ترين تمدن‌های امروزی می‌شناسد و وقف را بهترين و مؤثرترين وسيله تكامل اجتماعی می‌داند. در واقع وقف مقدار مالی است كه فرد يا افراد به انتخاب خود از مالكيت مجازيشان خارج می‌كنند و به مالكيت حقيقی آن، يعنی خداوند پاک و بلند مرتبه بر می‌گردانند تا مورد استفاده عموم مردم كه جانشين خداوند در اموال او هستند قرار می‌گيرد.

منافع وقف در راه تأمين نيازمندی‌های مردم و تحقق عدالت اجتماعی مصرف می‌شود و در صورتی كه موقوفات به طور مطلوب مديريت شود، فقر، اختلاف طبقاتی و نيز مشكالت اجتماعی در بعد مالی و… به حداقل می‌رسد، اما متأسفانه هنوز نگاه‌های جامع، ذهنيت ايده‌آل و مطابق مقاصد شريعت و شارع، كمتر به چشم می‌خورد. از اين رو نهاد وقف كارآيی و كارآمدی خود را آنطور كه شايسته است، بازنيافته است.

استفاده از وقف برای تجاری‌سازی دانش و فناوری

يكی از جلوه‌های برقراری تناسب ميان اهداف وقف و پيشرفت‌های علمی روز اين است كه بتوان استفاده وقف را در مسير تجاری‌سازی دانش و فناوری قرار داد، يعنی علاوه بر شيوه‌های سنتی وقف، همچون وقف املاک برای كلاس درس، مدرسه و دانشگاه يا برای پرداخت شهريه دانشجويان و مخارج تحصيل آ‌ن‌ها از منافع املاک و وقف گامی نو با هدف ارتقای دانش بشر و جامعه تعريف و ترويج شود تا چرخه توليد دانش و فناوری با كمک وقف تكميل شود و به ظهور و بروز كامل برسد.

تجاری‌سازی دانش به معنای تبديل نتايج پژوهش به فرآوردها، خدمات و فرآيندهايی است كه موضوع معاملات تجاری خواهند گرفت و بر كاربردی كردن نتايج پژوهش و ارزش‌آفرينی اقتصادی تأكيد دارد كه شامل اهدافی چون كسب تملک ايده‌های تجاری‌سازی فناوری، به مرحله رشد رساندن آن‌ها با دانش مكمل، توسعه فناوری تحقيقاتی، ساخت نمونه اوليه با استفاده از فناوری‌های جديد، توسعه فرآيند ساخت و توليد كالای قابل فروش جديد، عرضه محصول به بازار فراهم كردن موقعيت فروش و زيرساخت‌های جديد می‌شود؛ يكی از ارزنده‌ترين و موثرترين فعاليت‌های پايدار در حوزه پژوهش و توسعه علم و دانش در دنيای كنونی بهره‌مندی از ظرفيت خيرین برای جذب وقف، هبه، صلح، وصيت و… است.

در واقع فرهنگ وقف نهادی است كه از طريق آن می‌توان بخش قابل توجهی از كمبودهای جامعه را از طريق اهدای اموال و دارايی مردم نيكوكار بر طرف كرد و اكنون با توجه به ايجاد اداره كل خيرين و امور وقف رويكرد جديد از مقوله به‌صورت علمی و آكادميک در ابعاد گسترده اجتماعی و تأثيرات آن در جامعه دانشگاهی با هدايت دانشجويان در تدوين پايان‌نامه‌ها و رساله‌ها در مقطع دكتری زير نظام طرح پايش و يا طرح‌های پژوهشی به‌منظور ترويج فرهنگ وقف و خيرین در دانشگاه آزاد اسلامی و بهره‌وری از ظرفيت‌های خيرین و واقفین در جهت تأمين بخشی از هزينه‌های توسعه آموزشی و ترويج فرهنگ امور خيريه و موقوفات است.

آنا: اهداف و برنامه‌های راهبردی اداره کل امور خیرین و توسعه وقف در دانشگاه آزاد اسلامی چیست؟

حشمتیان: پيش از تشكيل اداره كل امور خيرين و توسعه وقف چالش‌هايی وجود داشته است به‌طوری كه مشكلات اقتصادی كشور، منابع مالی مؤسسات خيريه را تحت تأثير قرار داده، در نتيجه اهل خير نيز توانايی معمول حمايت از مؤسسات خيريه را ندارند و چالش‌ها محسوس بوده‌اند. يكی از چالش‌های خيريه و امور وقف محدود بودن منابع مالی و شيوه خاص تأمين اين منابع در دانشگاه آزاد اسلامی است كه با مساعدت و حمايت خيران واقفان معرفی شده از سوی واحدها لازم است با كمک‌هايی كه می‌کنند بازوی حركتی دانشگاه باشند. از جمله این موارد می‌توان كمک‌های مالی هيئت امنا، كمک‌های مالی خيران در واحدهای دانشگاهی، كمک‌های مالی افراد نيكوكار، مبالغ حاصله از حق عضويت افراد، كمک‌های مالی و غيرمالی (سرمایه‌ای) سازمان‌ها، مؤسسات و شركت‌ها اشاره کرد.

چالش ديگر اينكه بايد در نظر داشت كه فعاليت واحدهای دانشگاه در مسير درست و منطبق بر رسالت آن به همراه شفافيت در عملكرد، اطلاع‌رسانی و اعتمادسازی، نقش مهمی در تداوم جذب اين منابع مالی خواهد بود. اگر مردم و به طور كلی حاميان مالی خيران و واقفان احساس كنند كه سياست‌ها، برنامه‌ها و اهداف وابسته به امور وقف و خيرات در حال دور شدن از گفته‌ها و نوشته‌های خيرین و واقفین است و با اعتقادات يا باورهای آن‌ها همسویی ندارد، بين آن‌ها و واحد دانشگاهی نوعی گسست عاطفی اتفاق می‌افتد و به دنبال آن كمک‌های خود را به مؤسسه قطع می‌كنند و اين موضوع بسيار دقيق و حائز اهميت از سوی سازمان مركزی دانشگاه و واحدهای دانشگاهی است.

چالش بعدی وابستگی و رابطه تنگاتنگ واحدهای دانشگاهی به عوامل محيط خارجی به‌خصوص عوامل محيط كلان يعنی عوامل سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فناوری، ديگر عامل قابل توجه است. به‌عنوان مثال ميزان تورم جامعه كه بر اقتصاد جامعه و خانواده‌ها تأثير گذاشته و در نتيجه ورودی منابع مالی دانشگاه دستخوش تغيير می‌شود. به طور نمونه افزايش تورم ضمن كاهش كمک‌های نقدی مردم منجر به كاهش تعداد نيروهای داوطلب به دانشگاه و كمرنگ شدن حضور و فعاليت آن‌ها به‌واسطه مشكلات اقتصادی و معيشتی خود می‌شود.

اكنون براساس اصلاح ساختار سازمانی و تغييرات بنيادی در چارت جديد معاونت امور مجلس و ارتباطات اجتماعی و تأسيس اداره كل خيرين و توسعه وقف به‌عنوان يک حوزه جديدالتأسيس كه شروع به فعاليت دارد و رويكرد جديدی به اين مقوله به‌صورت علمی و آكادميک و جايگاه اجتماعی آن ايجاد شده است كه با توجه به شعار جديد دانشگاه آزاد اسلامی به‌عنوان «دانشگاه حل مسئله» و نگاه رياست عالی دانشگاه در موضوع ضرورت ورود به متن جامعه در قالب حضور و همراهی در بحران‌ها به‌صورت اقدامات جهادی و بهره جستن از ظرفيت خيران در جهت تأمين بخشی از هزينه‌ها و همچنين يافتن خيرین و واقفین نياز به يک حركت جهادی در مسير گام دوم انقلاب بوده است.

لذا اين اداره كل مأموريت‌های محوله را در قالب چهار حوزه تخصصی دبيرخانه دائمی مجمع خيرين، اداره مشاركت‌های مردمی، اداره شناسايی املاک و مستغلات، موقوفه و توسعه وقف و اداره سرمايه‌گذاری و پروژه‌های مشاركتی دنبال می‌کند. با توجه به اهميت امور خيران و توسعه وقف در جامعه و ضررت توجه به اين مهم در دانشگاه آزاد اسلامی برنامه‌های اداره كل خيرين و توسعه وقف با رويكرد جديد و مأموريت‌های محوله به اين شرح است:

1) شناسایی و ساماندهی خیرین در جهت بهره‌مندی از ظرفیت‌های آنان

– تشكيل دبيرخانه دائمی مجمع خيرين، تهيه و تدوين دستورالعمل‌های مربوطه

– تعيين مسئولان هماهنگی امور خيرين و توسعه وقف استان‌ها

– تشكيل شورای خيرين در استان‌ها و ايجاد سامانه خيرين

– ايجاد ارتباط گسترده و تعامل با افراد شاخص و مؤثر(ائمه جمعه و جماعت، هيئت امنای مساجد، شخصيت‌های حقوقی و حقيقی شناخته شده) در استان‌ها و شهرستان‌ها به‌واسطه اعتبار و ارتباط مؤثر آنان نزد خيرين و واقفين و هدايت ايشان به سمت مشاركت در امور آموزش عالی

– بازديدهای دوره‌ای خيرين از واحدهای دانشگاهی و بهره‌مندی از نظرات پيشنهادی ايشان

– برگزاری نشست هم‌انديشی به منظور اخذ نظرات، بررسی تجربيات و ايده‌های نو در واحدهای دانشگاهی در جهت توسعه جذب كمک‌های خيرين

– ايجاد تعادل هدفمند در طراحی و برنامه‌ريزی و طرح جامع دانشگاه

– بهره‌مندی از ظرفيت فارغ‌التحصیلان خير در مشاركت‌های مردمی و پروژه‌های مشاركتی

– برگزاری همايش‌های تجليل و تكريم از خيرين در واحدها جهت تشويق و ترغيب ايشان در سطح ملی-استانی

– تلاش در جهت احياء و توسعه فرهنگ و سنت اسلامی و تجليل از خيرين و واقفين

– هدفمند کردن فعاليت‌های خيرين در راستای نيازهای جامعه

– تلاش جهت هماهنگی و حمايت معنوی و قانونی از فعاليت‌های مؤسسات خيريه

– برنامه‌ريزی و فرهنگ‌سازی جهت حضور فعال خيرين و نيكوكاران جامعه برای سرمايه‌گذاری

– توسعه وقف در دانشگاه و استفاده از ظرفيت خيرين در بخش‌های مختلف واحدهای دانشگاهی

– توسعه امورخيريه و مشاركت‌های مردمي در حوزه‌های فرهنگی-اجتماعی، علمی-پژوهشی، هنری، ورزشی در دانشگاه

2) ساماندهی موقوفات به منظور توسعه و ارتقای فرهنگ والای وقف

– گسترش جذب كمک‌های مردمی و ترويج فرهنگ مشاركت در دانشگاه

– راه‌اندازی صندوق حمايت از دانشجويان بی‌بضاعت با همراهی و حمايت خيرين

 – ساماندهی و بهره‌برداری از موقوفات دريافتی واحدهای دانشگاهی اعم از منقول و غير منقول و تهيه بانک اطلاعاتی مرتبط

 – نظارت مستمر مرتبط با عملكرد واحدهای استانی در موضوع موقوفات دانشگاه

– اعتبار بخشی به موقوفات در واحدهای دانشگاهی

– طراحی، بهسازی و متناسب‌سازی فضاهای كالبدی دانشگاه براساس معماری اسلامی-ايرانی و رعايت شرايط محيطی با ساماندهی موقوفات در راستای اجرای سند دانشگاه اسلامی

– تعامل با نيكوكاران خير به منظور توسعه و ساماندهی موقوفات در جهت حفظ منابع و مصالح دانشگاه آزاد اسلامی

3) بسترسازی، اعتمادسازی و اطلاع‌رسانی در جهت افزایش مشارکت‌های مردمی هدفمند

– اطلاع‌رسانی همه‌جانبه و گسترده و ارائه آگاهی لازم در خصوص امور خيريه و توسعه وقف به خيرين واقفين

– اعتمادسازی و شفاف‌سازی برای جلب اعتماد خيرين

– بسترسازی توام با هوشمندی و همدلی برای فراهم كردن زيرساخت‌های مناسب در جهت تسهيل امور خيرين به‌ويژه سرمايه‌گذاری بهينه در مشاركت خيرين

 – انتشار فصلنامه يا گاهنامه وقف به منظور انتشار اخبار امور خيرين و توسعه وقف در سطح دانشگاه آزاد اسلامی

– حمايت از تدوين پايان‌نامه‌ها و رساله‌های مقطع دكتری در زير نظام موضوعات طرح پايش و يا طرح‌های پژوهشی به منظور ترويج فرهنگ وقف و خيرين در دانشگاه آزاد اسلامی

آنا: هدف از ایجاد بنیاد خیرین حامی دانشگاه آزاد اسلامی چیست؟

حشمتیان: با عنايت به اوامر الهی كه در آيات قرآن كريم تجلی يافته است و همچنين توصيه‌های دين مبين اسلام و با تأسی از سيره انبيای الهی و ائمه معصومين (عليهم السلام) به انگيزه تجلی مبانی والای انسان‎‌دوستی، اشتياق بيكران و خلوص و اعتقاد انسان‌های مؤمن به ايجاد امكانات و زمينه‌های آموزشی و تربيتی به منظور رشد و شكوفايی استعدادهای جوانان ايران اسلامی و همچنين در اين راستا، بهره‌گيری از ظرفيت و توانمندی‌های مادی و معنوی خيرين و نيز به منظور اشاعه فرهنگ والای وقف در تقويت و گسترش زيرساخت‌های آموزش عالی، به‌نظر می‌رسد كه بنياد خيرين حامی به‌عنوان بازوی مردمی در كنار دانشگاه همراه با كليه اصول و سياست‌های دانشگاه تأسيس و راه‌اندازی شود تا به‌عنوان پايگاهی مردمی و برخاسته از درون جامعه بتواند در جذب خيرين و تحقق اهداف دانشگاه در مبحث امور خيريه و توسعه وقف، نقش مؤثری ايفا کند.

از جمله اهداف و برنامه‌ها در شکل‌گیری اين تشكل مردمی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

– فرهنگ‌سازی در جذب كمک‌های مردمی و اشاعه اين فرهنگ در سطح جامعه در جهت رشد كمی و كيفی دانشگاه

– تحقق اهداف خيرخواهانه از طريق جذب كمک‌های نقدی و غير نقدی و به‌كارگيری آن‌ها در فعاليت‌های دانشگاه آزاد اسلامی

– جمع‌آوری و مستندسازی كليه اطلاعات مربوط به اموال منقول و غيرمنقول اهدايی به دانشگاه

 – فراخوان و شناسايی، تقدير و حمايت همه‌جانبه از خيرين دانشگاه

– ارائه مشاوره و بسترسازی جهت تسهيل درامرسرمايه‌گذاری بهينه خیرين آموزش عالي

– نظارت بر حسن اجرای طرح‌ها و برنامه‌ها و اهداف شرعيه خيرين و واقفين در طول حيات ايشان و بعد از آن در دانشگاه.

– ايجاد زمينه‌ها و بسترهای مناسب اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جهت تقويت و استمرار حمايت‌های خيرين و واقفين از دانشگاه

– برنامه‌ریزی و ساماندهی برای جذب كمک‌های مردمی و دولتی در جهت ساخت و افزایش فضاهای دانشگاه با همكاری و هماهنگی بنياد از قبيل احداث پروژه‌های خيرساز دانشگاه

– نظارت بر حسن تعهدات دانشگاه در قبال خيرين، واقفين و تبرعات و موقوفات با همكاری بنياد

– حمايت از دانشجويان بی‌بضاعت دانشگاه از طريق راه‌اندازی صندوق قرض‌الحسنه دانشجويی و صندوق نيكوكاری

– حمايت و پشتيبانی از فعاليت‌های علمی، پژوهشی، فرهنگی و تربيتی دانشجويان، اساتيد و كاركنان دانشگاه

– انجام فعاليت‌های مرتبط در راستای تقويت بنيه مالی بنياد و بهره‌مندی از منابع مالی ساير مؤسسات از قبيل سازمان حج اوقاف و امور خيريه، آستان قدس رضوی و…

– انجام هر نوع فعاليتی كه با روح و فلسفه اهداف مذكور در اين ماده در راستای تأمين اهداف بنياد، همخواني و سنخيت داشته باشد.

آنا: امور خیرین و توسعه وقف منطبق با سند چشم انداز دانشگاه آزاد اسلامی را چگونه تبیین می‌کنید؟

حشمتیان: با توجه به اينكه دانشگاه آزاد اسلامی رسالت‌های مختلفي در ابعاد فرهنگی- تربيتی- آموزشی و پژوهشی و فناوری ومديريتی بر عهده دارد لذا باید آن‌ها را به‌صورت نظام‌واره لحاظ  کند كه در اين راستا امور خيرين و توسعه وقف مطابق با سند دانشگاه جهت به‌سازی و توسعه علمی و فرهنگی و پژوهشی گام‌های مؤثری را برخواهد داشت که می‌توان به حوزه‌های زیر اشاره کرد:

1) در حوزه پژوهش

– پژوهش و فرهنگ‌سازی به منظور ارتقای جايگاه توسعه وقف

 – بهينه سازی و اولویت‌بندی در مديريت پژوهشی در حوزه امور خيرين و توسعه وقف

 – بهره‌مندی در راستای توسعه امور خيرين و وقف در جهت تربيت محققانی نوآور و توانمند در حل و تحليل چالش‌های علمی و بين‌المللی و دانشمندانی برتر در عرصه‌های مورد نياز كشور و منطقه

– بسترسازی توسعه وقف در ايجاد توليد دانش تمدنی به‌ويژه علوم انسانی- اسلامی

– حمايت از تأسيس و فعاليت مراكز نخبه‌پرور در حوزه‌های علوم به‌ويژه علوم انسانی

– حمايت از پايان‌نامه‌های مربوط به وقف با رويكردهای اسلامی و قرآنی

2) در حوزه آموزشی

– بسترسازی توسعه وقف در ايجاد توليد دانش تمدنی به‌ويژه علوم انسانی- اسلامی

– توسعه علم و محيط‌های علمی و فضاهای آموزشی با توسعه وقف در دانشگاه آزاد اسلامی

– نهادينه‌سازی تعامل آموزش بين حوزه و دانشگاه

– فرصت‌های مطالعاتی، نظام رتبه تحصيلی (بورس) و اعزام، ساماندهی و هدايت علمی

– دانشجويان خارج از كشور با توجه به نيازها و اولويت‌های كشور

3) در حوزه فرهنگی و دانشجویی

– حمايت از همكاری علمی مشترک حوزويان و دانشگاهيان در عرصه‌های علمی و آموزشی

– بسترسازی و تقويت ساختارهای حمايتی برای رشد هنر اسلامی و حمايت از آموزش‌های نظری و كاربردی در حوزه هنر

– حمايت فرهنگی برای توليد و اشاعه محصولات فرهنگی

– تأسيس صندوق حمايتی از دانشجويان بی‌بضاعت

– حمايت از شبكه‌های دانشگاهی مردم‌نهاد در جهان اسلام در جهت حمايت از بيداری اسلامی به‌ويژه اتحاديه جهانی اساتيد مسلمان دانشگاه‌ها و ساير تشكل‌های بين‌المللی

– حمايت و توسعه و ارتقای سامانه شناسايی، جذب، بورس و پيگيری تحصيل و ارزيابی حين دانشجويان خارجی به لحاظ علمی و فرهنگی با همكاری و هماهنگی دانشگاه‌های ذی‌ربط، حمايت و هدايت و كارآمدسازی مؤسسات آموزشی آزاد جهت رفع نيازهای كشور و تسهيل و برقراری ارتباطات علمی، فناوری و فرهنگی

آنا: آیا اداره کل امور خیرین و توسعه وقف می‌تواند اهداف بلندمدت با حوزه دانش‌بنیان داشته باشد؟

حشمتیان: بله می‌تواند با اين توضيحات كه در طول تاريخ اسلام اغلب اينگونه بوده كه نيكوكاران بخشی از اموال و مستغلات خود را با هدف خيرخواهی متناسب با زمان وقف می‌كردند. مانند تأسيس بيمارستان‌ها، مدارس علمی، مساجد و… که بيانگر اين ادعاست. با گذشت زمان و تحولات اجتماعی، اقتصادی، سياسی و فرهنگی نيازهای جامعه تغيير يافته است و مطابق با روش‌های سنتی نه تنها پاسخگوی نياز جامعه نخواهد بود بلكه حس خيرخواهی واقف را كامل ارضا نمی‌كند.

وقف در مسير تجاری‌سازی به اين معناست كه واقف بخش معينی از اموال خود را كه دارای شرايط وقف است از مالكيت خود خارج كند و منافع آن را در مسير استفاده دانش و فناوری برای توليد ثروت واگذار كند. بررسی شاخص جهانی نوآوری نشان می‌دهد كه كشور ايران در توليد علم و تبديل علم به فناوری پيشرفت داشته اما در تبديل علم و فناوري به ثروت يا به عبارت ديگر تجاری‌سازی علم و فناوری مشكل دارد؛ حل مسئله‌ها وظيفه شركت‌های دانش‌بنيان است. وقتي زيست‌بومی شركت‌های دانش‌بنيان از نشاط و وسعت لازم مالی برخوردار نباشد شاهد افزايش تعداد فارغ‌التحصيلان بيكار خواهيم بود.

بنابراين، برای تبديل علم و فناوری به ثروت بايد از شركت‌های دانش‌بنيان حمايت شود و امر مسلم اينكه وقف با تجاری‌سازی دانش و فناوری می‌تواند در چارچوب ضوابط شرعی و قانونی منطبق با مالک‌ها و شرايط صحت عقد وقف موانعی مانند كمبود نيروی انسانی، ايجاد اشتغال و درآم زايي، كافی نبودن درآمد تحقيق برای محققان، محدوديت‌های منابع مالی و فيزيكی و فقدان برنامه‌ریزی راهبردی را پيگيری و ساماندهی کند.

آنا: فعالیت امور خیرین و توسعه وقف در دانشگاه آزاد اسلامی نسبت به بومی‌سازی در واحدهای دانشگاهی چه استراتژیکی را ارائه می‌کند؟

حشمتیان: در اين راستا اقتصاد وقفی حائز اهميت است. اقتصاد وقفی را می‌توان تغيير كاربرد منابع از بهره‌برداری فردی به بهره‌مندی اجتماعی برای نسل حاضر و نسل‌های آينده بيان كرد كه از خدمات يا منافع زيادی بهره می‌گيرند. توسعه وقف موجب افزايش پس انداز، توليد ناخالص و كاهش مصرف می‌شود.

در اسلام يكی از راه‌های تحقق بخشيدن به اهداف، نهاد وقف است. نهادی كه گسترش آن از يک سو سبب تعديل و توزيع ثروت و از سوی ديگر موجب برطرف شدن نيازهای فرهنگی و اجتماعی موجود در جامعه می‌شود كه ايجاد و اصلاح رشته‌های تحصيلی كاربردی و متناسب با نيازهای جامعه اسلامی و بومی‌سازی آن‌ها وتقويت بعد كارآفرينی و افزايش اشتغال مولد و پايدار اثربخش خواهد بود.

يكي ديگر از شاخصه‌های وقف خود گردانی و خوداتكايی است كه مستقل از هزينه‌های دولت است و هيچ تحميلی بر هزينه‌های دولت ندارد بلكه باعث سوددهی و كمک به هزينه‌های اقتصاد ملی می‌شود، توسعه فعاليت‌های پژوهشی در حوزه وقف و امور خيرين متناسب با ظرفيت‌های بومي و منطقه در واحدهای دانشگاهی بمنظور ايجاد فرآيند فرصت‌های شغلی كه در راستای اهداف اقتصاد ملی قرار دارد.

آنا: انتظارات شما از مراکز استان‌ها و واحدهای تابعه در حوزه امور خیرین و توسعه وقف چیست؟

حشمیان: با توجه به اينكه خيرين سرمايه‌های درخشان جامعه در توسعه وقف هستند لذا همه افرادی كه در اين مسير همراهی هدفمند داشته و دارند قابل تحسين و تقدير هستند. ابتدا وظيفه دارم از همفكری مديرا ستادی سازمان مركزی و همچنين همراهي روسای واحدهای استان‌ها تشكر کنم و با توجه به اينكه اين اداره كل جديدالتأسيس است اما مأموريت گسترده‌ای را عهده‌دار است.

يقينا بهره‌مندی از خرد جمعی همكاران در سازمان و استان‌ها تسهيل‌كننده و زمينه‌ساز پيشرفت برنامه‌ها در جهت تحقق اهداف ارزشمند دانشگاه آزاد اسلامی خواهد بود لذا همكاری همه‌جانبه با مسئول هماهنگی امور خيرين و توسعه وقف در استان و همچنين تشكيل و تقويت شورای هم‌انديشی خيرين استان و واحدها و مراكز آموزشی تابعه مورد انتظار است.

انتهای پیام/4118/

بازدیدها: 0

نوترینو و دیجی کالا