به گزارش خبرگزاری برنا از اردبیل، پنجاه وسومین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان خلخال با موضوع جمعیت ، فرهنگ سازی وفرزند آوری زوجهای جوان ظهر روز چهارشنبه 3 آذر ماه به ریاست یگانه فرماندارخلخال وبا حضور نمایندگان دستگاههای عضو ستاد در محل سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد

میرمرسلی رئیس اداره ورزش و جوانان خلخال ودبیر جلسه گفت : با عنایت به اهمیت مقوله جمعیت در اقتدار ملی وباتوجه به پویندگی وبالندگی وجوانی جمعیت کنونی کشور به عنوان یک فرصت وامتیاز و درجهت جبران کاهش نرخ رشد جمعیت ونرخ باروری در سالهای گذشته ، دستورالعمل حمایت از فرهنگ سازی وفرزند آوری زورجهای جوان در راستای کلی جمعیت با استناد به مستندات قانونی واختصاص ردیف اعتباری جهت اجراء به دستگاههای مختلف ابلاغ گردیده خواهش ما از دستگاههای اجرایی پی گیری دستور العمل واجرای آن می باشد.

با سالمندی جمعیت و کمبود نیروی کار ، مشکل در پیشرفت علمی ، اقتصادی ، تکنولوژی ، ورشکست شدن صندوقهای بازنشستگی و بیمه ، تنهایی سالمندان ، اضطراب و ناراحتیهای روحی وروانی ، افزایش بیماریهای جسمی وروانی از جمله آسیبهای افزایش سن جمعیت یک کشور است بنابراین نیازمند حل مشکل با استفاده از جنین قوانین ودستور العملهایی برای همه آحاد جامعه هستیم .

در ادامه رادبه پرنده دکترای جمعیت شناسی به تشریح مسائل در خصوص جمعیت پرداخت . وی گفت براساس برآوردهای جمعیتی ، جمعیت ایران طی 30 سال آینده به سوی پیری حرکت خواهد کرد به نحوی که 30درصد جمعیت ایران در آن بازه زمانی پیر خواهد شد وکارشناسان براین روند، 8سال آینده را آخرین فرصت جمعیت ایران برای فرار از پیری عنوان کرده اند.

دکتر پرنده وضعیت اقتصادی ، بالا رفتن سن ازدواج ، درآمد ناکافی زوجین ، ناامیدی به آینده شغلی ، رشد فردگرایی به ادامه تحصیل، و مسائل مالی وبالا بودن هزینه پزشکی، وتغذیه نامناسب و تغییرات فرهنگی ودینی ومذهبی را از عوامل کاهش جمعیت و نرخ باروری اعلام نمود .

داودی رئیس اداره ثبت احوال به تشریح آمار جمعیت خلخال از سال 95 تا 1400 پرداخت وکارشناس برنامه باروری سالم وجمعیت دانشکده علوم پزشکی به تشریح 14 بند سیاستهای کلی جمعیت پرداخت .

ودر آخر جلسه فرماندار پس از جمعبندی جلسه ، هم افزایی دستگاهها وبالا بردن تولید واشتغال و جذب نیروهای بومی تحصیل کردو وترویج ونهادینه سازی سبک زندگی اسلامی و استفاده از خیرین ازدواج و رفع موانع ازدواج را راهکارهایی برای افزایش جمعیت عنوان کرد.در آخر جلسه مصوبات ذیل به تصویب رسید:

– دستور العمل حمایت از فرهنگسازی وفرزند آوری زوجهای جوان در راستای سیاستهای جمعیت توسط دستگاههای عضو ستادپیگیری و اجرا گردد.

-دبیرخانه ستاد ساماندهی امور جوانان موضوع ایجاد مرکز همسریابی زیر نظر کارشناس امور جوانان اداره ورزش وجوانان وبا رعایت دستورالعملها و قوانین موجودرا پیگیری ونتیجه آنرا تا آخر سالجاری اعلام نماید

-موسسه مردم نهاد راه خوشبختی زندگی نو ونو اندیشان جوانان بام آبی آذربایجان تا آخر اسفند ماه ، کارگاههای آموزشی برای زوجهای جوان در سالهای نخست ( 5 سال اول زندگی ) را در بخشهای مرکزی وخورش رستم وشاهرود برگزار نماید.

 

بازدیدها: 0

نوترینو و دیجی کالا